AMBOHIMAHASOA

Antalata Centre – Ambohimahasoa 305 Tél : 034 99 256 43 / 034 99 256 44 Email : boa2002@boa.mg

SOAVINANDRIANA

Lot 03/01/n°04 Avaratsena Soavinandriana Tél : 034 67 108 56 / 034 67 108 57 Email : boa5701@boa.mg

SABOTSY NAMEHANA

LOT AF 91 ter Andoharano SABOTSY NAMEHANA Tél : 020 22 424 88 Email : boa5095@boa.mg

ALAROBIA AMBONILOHA

Batiment ABC ANTANANARIVO 101 Tél : 020 22 495 97 Email : boa5074@boa.mg

TANJOMBATO

Immeuble IKOPA Center BP 183 ANTANANARIVO – 101 Tél : 020 22 570 65 Email : boa5040@boa.mg

TALATAMATY

Lot 71 TALATAMATY Tél : 020 22 480 03 Email : boa5604@boa.mg

SOARANO

3 Avenue de l’Indépendance BP 183 ANTANANARIVO – 101 Fax : 22 251 03 Tél : 020 22 676 10 / 020 22 664 88 Email : boa5500@boa.mg

MAHITSY

Lot B 108 MAHITSY – 105 Tél : 034 24 580 97 Email : boa5502@boa.mg

MAHAZO

Villa MIADANA XXIII MAHAZO ANTANANARIVO – 101 Tél : 020 22 590 54 / 020 22 590 47 Email : boa5070@boa.mg

AKOOR Digue

Galerie Akoor Digue Ikopa Ambohimanarina Email : boa5085@boa.mg